Pröva själv – Bildanalys – Övning 20

Kanske har du identifierat följande fyra potentiella tolkningsnycklar:

  • En knuten näve
  • Han står på ett knä
  • Det är en färgad man
  • Det är en fotbollsspelare

Men vad betyder de?

Nästa