Pröva själv – Bildanalys – Övning 19

Kanske kom du fram till följande om tolkningsnycklarna:

  • En pojke som har färg i ansiktet, ler och ser glad ut.
  • Rödfärgade händer
  • Händer som hålls upp

Vad betyder de?

  • Det är knappast en protest, eftersom pojken ser så glad ut. Så det måste vara något annat än de tidigare bilderna.
  • Att hålla upp en hand kan betyda ”stopp”.
  • Kan det vara blod på händerna? Det finns ett uttryck som heter ”att ha/få blod på sina händer”. Det betyder att vara ansvarig – direkt eller indirekt – för någons död. Då har man hens blod på sina händer. Men vem är ansvarig för vad mot vem? Men det ser inte ut som att han anklagar någon för något.

Vi behöver mer information om händelsen.

Nästa