Pröva själv – Bildanalys – Övning 19

NRA står för “National Rifle Association” och är en organisation som hävdar rätten för enskilda individer att bära skjutvapen. Även om den grundades i Storbritannien 1860 så är det dess systerorganisation i USA som gjort mest väsen av sig de senaste decennierna. I USA finns cirka 4 miljoner medlemmar och de arbetar intensivt med lobbyverksamhet för att det inte ska införas begränsningar i vapenlagarna. De brukar vanligen uppmärksammas i samband med skolskjutningar i USA där de menar att det inte är vapen som dödar utan människor.

Nästa