Pröva själv – Bildanalys – Övning 19

Kanske kom du fram till följande tolkningsnycklar:

  • Texten: “Don’t shoot”
  • Rödfärgade händer
  • Händer som hålls upp

Vad betyder de?

  • Någon ska inte skjuta. Men vem ska inte göra det?
  • Kan det vara blod på händerna? Det finns ett uttryck som heter ”att ha/få blod på sina händer”. Det betyder att vara ansvarig – direkt eller indirekt – för någons död. Då har man hens blod på sina händer. Men vem är ansvarig för vad mot vem?
  • Att hålla upp en hand kan betyda ”stopp”.

Men vi behöver uppenbarligen en kontext eller fler tolkningsnycklar, kanske från andra bilder från samma tillfälle …

Nästa