Pröva själv – Bildanalys – Övning 13

Jag tror att du nu (tyckte att du) såg Donald Trump och en text där det stod: Det här är inte Donald Trump!

Vad betyder det?

Nästa