Pröva själv – Bildanalys – Övning 13

Jag tror att du såg Donald Trump!

Vad ser du på följande bild om vi lägger till en text:

Embed from Getty Images

Det här är inte Donald Trump!

Nästa