Pröva själv – Bildanalys – Övning 12

Dina ögon ser en kvinna som gör en gest med handen mot kakfatet.

Observera att du inte kan se att hon avböjer kakfatet, utan att det är något som du tolkar in i bilden.

Varför gör hon gesten med handen (oavsett vad den betyder)?

Nästa