Pröva själv – Bildanalys – Övning 10

Det är kontrast (A är olika B (för X och Y)), eftersom de två pojkarna ställs mot varandra och egentligen oavsett vad vi tolkar in i bilden (rikedom-fattigdom, lära sig att räkna-lära sig att döda, Europa-Afrika, skola-krig), så blir det en tydlig kontrast, men ju fler kontraster som finns desto starkare blir effekten.

Det är kontextualisering eftersom samma rubrik ”Att barn lär sig saker är bra!” inte betyder samma sak i de två kontexterna: I skolkontexten är det bra, i krigskontexten är det dåligt.

Nästa