Pröva själv – Bildanalys – Övning 10

Varför är det kontrast och kontextualisering?

Nästa