Pröva själv – Bildanalys – Övning 10

På den första bilden ser vi en skolpojke som räcker upp handen, men i den andra bilden har vi en pojke (i ungefär samma ålder) som håller i ett vapen. Det är uppenbart en barnsoldat.

Bilderna har inget annat gemensamt än rubriken. Den ena uppfattar vi som bra och den andra som dålig.

Rimligen är syftet med dessa bilder är att få dig att fundera på barns villkor. Alla håller med om att det är bra att barn lär sig saker, det vill säga går i skolan. Men det finns också mycket som vi inte vill att de lär sig, till exempel att döda andra människor.

Vad är det som gör att det blir möjligt att tolka bilderna på det sättet? Vilken av bildstrukturerna hjälpte dig att komma fram till det?

Vilken av följande tankekopplingar passar bäst in på bildserien? Flera alternativ är möjliga!