Pröva själv – Bildanalys – Övning 1

Det är kronologi (A kommer före B) eftersom det är en berättelse som börjar vid en tidpunkt (första rutan) och som sedan slutar (sista rutan).

Tillbaka