Pröva själv – Fakta, åsikter och tolkningar – Övning 8

Man kan föreställa sig åtminstone två andra kontexter som förändrar betydelsen av bilden.

Det skulle ju kunna vara en filminspelning som tänkte spela in ett mord, men där skådespelarna blev så arga på varandra att det faktiskt övergick från att de låtsades döda och springa iväg, till att de faktiskt gjorde det.

Det skulle också kunna vara ett nyhetsteam som är nere i stadens sämre kvarter och råkar spela in ett överfall som faktiskt hände. Då är också allt på riktigt.

Men en sista fråga: Har du, liksom jag, tolkat personerna som män? Och varför?

Nästa