Pröva själv – Fakta, åsikter och tolkningar – Övning 8

Det ser onekligen ut som att det var en fot och inte en kniv eller en fågelnäbb.

Vad är det som händer på bilden?

Vad gör mannen till vänster?

Vad säger/ropar/skriker mannen till höger?

Nästa