Pröva själv – Fakta, åsikter och tolkningar – Övning 6

Photo by Fitz W. Guerin

Nu verkar det vara fler pojkar inblandade, så det är något “större” än bara två pojkar som “slåss”. Av de olika förslagen känns det som att några går bort.

Mobbing är mindre trolig nu. Så även hämnd och uppgörelse. Visserligen skulle alla fyra pojkar kunna vara syskon, men det blir mindre troligt. Att det skulle vara en illustration över en massmördares barndom känns också mindre självklart. Visst, alla är möjliga tolkningar men de passar in sämre i helheten (kontexten).

De som känns rimligare är pojklekar, tidsfördriv och pojkar är pojkar.

Kanske skulle “allmänt stök i skolan” passa ännu bättre in?

Vi zoomar ut ytterligare!

Nästa