Pröva själv – Fakta, åsikter och tolkningar – Övning 11