Pröva själv – Fakta, åsikter och tolkningar – Övning 1

Jag gissar att du såg två pojkar som slogs.

Kan du tolka själva slagsmålet på olika sätt, genom att benämna det på olika sätt utifrån vad det är du ser?

Photo by Fitz W. Guerin

Nästa