Pröva själv – Fakta, åsikter och tolkningar – Övning 0

Titta på följande Tiktok och svara på frågorna:

  • Vad i klippet är sant?
  • Vad i klippet har med åsikter att göra (hos dig som tittare eller hos någon i klippet)?
  • Kan man tolka något i klippet på flera olika sätt? I sådana fall vad?

Nästa