Pröva själv – Argumentationsanalys – Övning 0

Vad innebär det att argumentera för dig?

Skriv ner det på ett papper!

Nästa