Pröva med några kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 7

De olika grupperna fick lite olika uppgifter.

Grupp A och B fick först följande information:

Marianne har periodvis haft migränattacker som lett till svår huvudvärk. Hon överväger nu en ny behandlingsmetod som består av akupunktur. Behandlingen är ganska dyr och tar lång tid att genomföra. Marianne frågar dig om du tycker att hon ska genomföra behandlingen. Som tur är känner du ett par läkare som har god kunskap om behandlingen. Du frågar dem om råd och de säger att:

Sedan fick grupperna följande information:

  • Grupp A fick veta att: Det är ganska osäkert att behandlingen lyckas.
  • Grupp B fick veta att: Det finns en möjlighet att behandlingen lyckas.

I en vetenskaplig studie undersöktes detta. Grupperna A och B fick informationen ovan. Det visade sig att grupp B var betydligt mer positiv till behandlingen. En stor majoritet (90,6 %) valde att rekommendera behandlingen utifrån den givna informationen. I grupp A valde endast en minoritet (32,4 %) att rekommendera behandlingen.

Så varför svarar grupperna vanligen olika på frågan om de vill rekommendera behandlingen?

Nästa