Pröva med några kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 7

Genomför du behandlingen?