Pröva med några kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 7

Grupp E

Uppskatta sannolikheten för “Det finns en möjlighet”! I procent!

Nästa