Pröva med några kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 7

Grupp D

Uppskatta sannolikheten för “Det är ganska osäkert”! I procent!

Nästa