Pröva med några kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 7

Grupp A

Marianne har periodvis haft migränattacker som lett till svår huvudvärk. Hon överväger nu en ny behandlingsmetod som består av akupunktur. Behandlingen är ganska dyr och tar lång tid att genomföra. Marianne frågar dig om du tycker att hon ska genomföra behandlingen. Som tur är känner du ett par läkare som har god kunskap om behandlingen. Du frågar dem om råd och de säger att:

Det är ganska osäkert att behandlingen lyckas.

Nästa