Pröva med några kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 7

Det handlar om hur frågan formuleras och ramas in.

Grupp B, som var mest positiv, fick de uppgifter som i det här fallet lät mer positivt (“det finns en möjlighet”), medan grupp A fick en mer negativ information (“det är ganska osäkert”).

Men nu kanske du invänder och menar att det är större chans att man uppfattar uttrycket “det finns en möjlighet” som mer sannolikt än “det är ganska osäkert”.

Tror du mig inte?

Faktum är att i samma vetenskapliga studie undersöktes även det, något som även grupp D och E fick göra.

Grupp D och E fick nämligen uppskatta sannolikheten för “Det är ganska osäkert” och “Det finns en möjlighet”. Det vanliga (enligt forskningen) är att dessa uppskattas till:

  • “Det är ganska osäkert”: 31,3 %
  • “Det finns en möjlighet”: 31,7 %

Det vill säga i praktiken lika stora (ca 31,5 %).

Så det kan inte förklara skillnaderna, istället är det så att i detta fall låter det i ena fallet mer positivt än i det andra. Och den positiva inramningen påverkar hur folk väljer att göra, trots att sannolikheten inte är större.

Nästa