Pröva med några kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 7

Dela in dig själv och dina kompisar i fem grupper:

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E

Om ni bara är två – välj A och B!

Om ni är tre – välj A, B och C!

Gå sedan vidare till din grupp och följ instruktionerna.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E