Pröva med några kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 34

Varför vänsterprasslade grevinnan?

Nästa