Pröva med några kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 34

Vad gjorde greven på sin resa?

Nästa