Pröva med några kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 34

Svara sedan på följande frågor:

  • Var var greven?

Nästa