Pröva med några kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 34

Nu ska varje grupp göra följande:

  • Gruppen ska tillsammans rangordna de sex olika inblandade karaktärerna i sagan utifrån vem som hade mest skuld i Grevinnans död.
  • Den mest skyldige blir nummer 1 och den minst skyldige blir nummer 6.

Karaktärerna är:

  • Greven
  • Grevinnan
  • Hjärtevännen
  • Väktaren
  • Färjkarlen
  • Väninnan

Om ni inte kan komma överens så får ni anteckna avvikande uppfattningar.

Cirka 15 min brukar vara lagom för denna diskussion.

Klicka vidare när ni är klara!

Nästa