Pröva med några kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 34

Hur mycket har ni själva lagt in i sagan, som egentligen inte fanns där?

Nästa