Pröva med några kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 34

När utspelas denna saga?

Nästa