Pröva med några kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 34

Var hjärtevännen en man eller kvinna?

Nästa