Pröva med några kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 14