Pröva med några kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 14

Hur dyr eller billig anser du att Anderssons vaniljstång är? Ange ditt svar mellan 1 (jättebilligt) och 10 (jättedyrt)!