Pröva med flera kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 4

Det beror på något som kallas förankring (anchoring på engelska). Genom att jag serverade dig någonting att förankra dina gissningar i, så kommer du att utgå ifrån detta när du besvarar fråga. Om ankaret är högt (-80), så kommer ditt svar att bli högt, men om det är lågt (-20), så blir ditt svar lågt, eller i alla fall lägre.

Om detta kan få dig att lyckas bättre i förhandlar om lön återstår att se. Men var försiktig! Om du går ut för hårt finns risken att din förhandlingsmotpart tycker att du är oseriös – och om hen har fler att välja på så kanske dina höga lönekrav leder till att de anställer någon annan istället.

Tillbaka