Pröva med flera kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 4

De olika grupperna fick något olika frågor att besvara:

Grupp A:

 • Är medeltemperaturen på Antarktis vintertid högre eller lägre än -80 grader Celsius?
 • Vad är medeltemperaturen på Antarktis vintertid?

Grupp B:

 • Är medeltemperaturen på Antarktis vintertid högre eller lägre än -20 grader Celsius?
 • Vad är medeltemperaturen på Antarktis vintertid?

Grupp C:

 • Är medeltemperaturen på Antarktis vintertid högre eller lägre än -40 grader Celsius?
 • Vad är medeltemperaturen på Antarktis vintertid?

Grupp D:

 • Är medeltemperaturen på Antarktis vintertid högre eller lägre än -60 grader Celsius?
 • Vad är medeltemperaturen på Antarktis vintertid?

Det är svaren på den andra frågan som är intressanta. I genomsnitt brukar den nämligen besvaras på följande sätt av de olika grupperna:

 • Grupp A: Kallast medeltemperatur
 • Grupp B: Varmast medeltemperatur
 • Grupp C: Nästa varmast medeltemperatur
 • Grupp D: Näst kallast medeltemperatur

Varför blir svaren så olika?

Nästa