Pröva med flera kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 4

Grupp B

Är det i genomsnitt varmare eller kallare än -20 grader C på Antarktis under vintern?

Vad är medeltemperaturen på Antarktis under vintern?