Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 37

Att det var så svårt för grupp A är kanske inte så svårt att förstå, eftersom denna grupp bara fick en massa utspridda detaljer som inte hängde ihop.

Det bilden gjorde (för grupp B) var att den kopplade ihop alla detaljer, vilket gjorde texten mycket lättare att läsa – texten blev nu meningsfull.

Men det hjälpte inte för grupp C, eftersom de läste texten innan de såg bilden. Inte ens i efterhand gjorde bilden någon stor skillnad, eftersom förståelsen av texten redan var så svag.

Tillbaka