Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 37

De tre grupperna fick se/läsa delvis olika saker för denna uppgift:

Grupp A fick läsa texten:

Om ballongerna skulle smälla, så skulle inte ljudet inte nå fram, eftersom allt skulle vara för långt borta från andra våningen. Ett stängt fönster skulle också hindra ljudet från att nå fram, eftersom de flesta byggnader är välisolerade. Eftersom hela genomförandet beror på ett jämnt flöde av elektricitet, så skulle en spricka i mitten av kabeln också skapa problem. Så klart skulle killen kunna skrika, men mänskliga röster är inte så kraftiga att ljudet skulle nå fram. Ett ytterligare problem är att strängen skulle kunna gå av på instrumentet. Då skulle inte meddelandet bli ackompanjerat. Det är givet att den bästa lösningen vore ett kortare avstånd. Då skulle det finnas färre potentiella problem. Ett möte ansikte mot ansikte skulle innebära att så få saker som möjligt skulle kunna gå fel.

Grupp B fick först se en bild och sedan läsa samma text. Här är bilden:

Grupp C fick först läsa texten och sedan se bilden.

I det riktiga experimentet från 1972 fick grupperna följande resultat. Resultaten går tyvärr inte att översätta till ditt svar, men det som är intressant är att se den relativa skillnaden mellan resultaten:

Grupp A

  • Förståelse: 2,3 av 7
  • Minne: 3,6 av 14

Grupp B

  • Förståelse: 6,1 av 7
  • Minne: 8 av 14

Grupp C

  • Förståelse: 3,3 av 7
  • Minne: 3,6 av 14

Grupp B gjorde alltså bäst ifrån sig både när det gällde att förstå texten och att minnas den. Grupp C gjorde aningen bättre ifrån sig än grupp A.

Försök att förklara dessa resultat!

Nästa