Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 37

Uppskatta hur mycket du förstod av texten (1-7 där 7 är mest)

Uppskatta hur mycket du tror att du kommer ihåg av texten! (1-14 där 14 är mest)