Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 37

Grupp C

Titta noggrant på bilden:

[Min översättning efter BRANSFORD, JOHN D., Contextual Prerequisites for Understanding: Some Investigations of Comprehension and Recall , Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11:6 (1972:Dec.) p.717.]

Nästa