Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 37

Grupp B

Läs följande text:

Om ballongerna skulle smälla, så skulle inte ljudet inte nå fram, eftersom allt skulle vara för långt borta från andra våningen. Ett stängt fönster skulle också hindra ljudet från att nå fram, eftersom de flesta byggnader är välisolerade. Eftersom hela genomförandet beror på ett jämnt flöde av elektricitet, så skulle en spricka i mitten av kabeln också skapa problem. Så klart skulle killen kunna skrika, men mänskliga röster är inte så kraftiga att ljudet skulle nå fram. Ett ytterligare problem är att strängen skulle kunna gå av på instrumentet. Då skulle inte meddelandet bli ackompanjerat. Det är givet att den bästa lösningen vore ett kortare avstånd. Då skulle det finnas färre potentiella problem. Ett möte ansikte mot ansikte skulle innebära att så få saker som möjligt skulle kunna gå fel.

[Min översättning efter BRANSFORD, JOHN D., Contextual Prerequisites for Understanding: Some Investigations of Comprehension and Recall , Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11:6 (1972:Dec.) p.717.]

Nästa