Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 31

Läs följande text noga. För att pröva ditt minne så kommer du att få några svåra frågor om texten på nästa sida.

Läsandet av böcker och tidningar minskar medan användandet av sociala medier ökar. Det visar rapporten om ungdomars medievanor, ”Ungar och medier”, från Statens medieråd. Resultatet överraskar inte Ulf Dalquist som lett undersökningarna:

– Vi kan se att läsandet minskat för varje år sen vi började mäta 2005. 2012 tog 23 procent del av böcker och tidningar men 2018 är siffran nere på 11 procent.  Det hänger troligen samman med den ökande användningen av digitala medier. 

90 procent av ungdomarna i undersökningen svarade att de använder sociala medier och 67 procent att de tittar på Youtube-klipp dagligen. 27 procent svarar att de använder internet under sex timmar eller mer under en vanlig dag. Samtidigt är det 30 procent som svarar att de inte lägger någon tid alls på läsning av böcker och tidningar.  

Siffrorna kan verka dystra för den som jobbar med att få ungdomar att läsa. Samtidigt finns forskning som tyder på att intresset för läsning inte minskat. Olle Norberg är gymnasielektor och forskare vid Uppsala universitet:

– Man behöver inte vara negativt inställd till läsning bara för att man inte läser så mycket, men tyvärr tolkas ofta siffrorna så. 

Olle Nordbergs forskning är främst inriktad på skönlitterärt läsande. Det han funnit är att ungdomar i Sverige idag är bra på fiktionsläsning: de kan tolka och läsa mellan raderna. Att resultaten i Pisa-mätningen ger en annan bild beror på att den huvudsakligen utgår från facktexter. 

– Att ungdomar inte läser dagstidningar är förstås ett problem, men att de läser mindre totalt sett än vad de gjort tidigare, det behöver inte vara sant. De kan ha varit inne på etablerade nyhetssajter fler gånger under en dag, men frågar man om de läst en tidning svarar dom nej. Min uppfattning är att unga inte räknar läsning på skärm som läsning.

Även Olle Nordberg tror att den ökande skärmtiden ligger bakom den minskade läsningen av böcker och tidningar. Och att ungdomarna själva gör den kopplingen är för honom något nytt. Rapporten ”Ungar och medier”visar nämligen att omkring hälften av de tillfrågade tycker att de läser för lite och ägnar för mycket tid år mobilen.  

Originaltexten finns här!

Nästa