Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 31

Läs följande text noga. För att pröva ditt minne så kommer du att få några svåra frågor om texten på nästa sida.

Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.

Patienten först
Hos oss är patienten alltid i fokus. Vi ger kvalitativ och säker vård, med bästa expertis, behandlingsmetoder och omvårdnad ser vi till att våra patienter får ett personligt bemötande och vi omsätter forskning, utbildning och utveckling till vården.

På Karolinska Universitetssjukhuset tar vi ansvar för varandra och våra patienter. Vi bemöter varandra med omtanke och respekt och vi arbetar tillsammans över gränser för att ge bästa möjliga vård. Våra värderingar är därför: ansvar, medmänsklighet och helhetssyn.

Vi omsätter forskning till praktisk specialiserad vård
Karolinska har i uppdrag att vara Stockholms läns landstings universitetssjukhus med särskilt ansvar för specialiserad och högspecialiserad sjukvård. Karolinska tar även emot patienter från andra delar av landet och från andra länder.

Uppdraget innebär också ett huvudansvar för landstingets forskning och utbildning av studenter tillsammans med Karolinska Institutet och andra högskolor och universitet. Genom nytänkande, innovation och samverkan med flera andra aktörer arbetar vi för att vara ledande och internationellt framstående inom sjukvård, forskning och utbildning.

En av Stockholm största arbetsplatser
Medarbetarna är sjukhusets viktigaste resurs – verksamhetens kompetens består av medarbetarnas skicklighet i att bemöta patienten och förmåga att ge vård av högsta kvalité och säkerhet. Karolinska arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vård och arbetsmetoder.

Avancerad vård i anpassade lokaler
De nya byggnaderna i Solna tog emot de första patienterna i slutet av 2016, nya Karolinska-projektet omfattar hela Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet och skapar förutsättningar att bedriva den mest avancerade vården.

Nu kan du gå vidare:

Nästa