Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 31

Svaret är att du har värmt upp din hjärna på olika sätt i de olika grupperna.

Grupp A fick ingen särskild uppgift eftersom så mycket av detta tankeredskap handlar om lärandet. Då associerar du snabbt även till ordet ”lärare”.

Om du istället hade varit på ett sjukhus och sett läkare komma och gå, så hade du sagt ”läkare” istället, ja till och med om du hade varit på ett sjukhus och bara sett sjuksköterskor.

Och grupp B fick läsa en text om Karolinska universitetssjukhuset, som skapade associationer till “läkare”.

Ett sätt att beskriva det på är att när vi använder ett begrepp så aktiveras alla associerade begrepp upp och görs tillgängliga. Tänker du på ”sjukhus” så kommer begrepp som läkare, sjuksköterska, medicin och sjukdom att värmas upp även om du inte medvetet plockar fram dem från långtidsminnet, eftersom de är ihopkopplade med varandra.

Grupp C i sin tur fick läsa om läsning, vilket borde lockat fram associationer till “läsare”

Tillbaka