Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 20

Grupp A kunde bara använda sitt bildminne. Visserligen sägs det att en bild säger mer än tusen ord, men det är svårt att minnas saker som man inte vad de är.

Grupp B fick bara använda sitt betydelseminne.

Att grupp C kom ihåg mest var för att den gruppen kunde använda både sitt betydelseminne och sitt bildminne. Texten gav bland annat en förklaring till bilden.

Tillbaka