Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 20

Jämför nu ditt svar med dina kompisars svar. Vem har kommit ihåg mest?

Jag tror att grupp C kom ihåg mer än både grupp A och grupp B. Och min gissning är att grupp A minns minst.

Grupperna fick olika instruktioner:

Grupp A:

Titta på bilden i 10 sekunder och klicka sedan vidare.

Embed from Getty Images

Grupp B:

Läs följande text:

Den 9 november 1989 föll den förhatliga Berlinmuren. Sovjetunionen som hållit Östeuropa i ett järngrepp under kalla kriget var på väg att upplösas och kunde inte förhindra de folkliga resningarna runt omkring i östra Europa. Den mest symboliska händelsen var när Berlinmuren togs över av folket och människor jublande klättrade upp på den. Den östtyska militären ingrep inte.

Grupp C:

Läs texten och titta sedan på bilden under 10 sekunder.

Den 9 november 1989 föll den förhatliga Berlinmuren. Sovjetunionen som hållit Östeuropa i ett järngrepp under kalla kriget var på väg att upplösas och kunde inte förhindra de folkliga resningarna runt omkring i östra Europa. Den mest symboliska händelsen var när Berlinmuren togs över av folket och människor jublande klättrade upp på den. Den östtyska militären ingrep inte.

Embed from Getty Images

Varför minns grupp C bäst?

Nästa