Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 20

Skriv ner vad du minns av texten och/eller bilden!