Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 20

Grupp B

Läs följande text:

Den 9 november 1989 föll den förhatliga Berlinmuren. Sovjetunionen som hållit Östeuropa i ett järngrepp under kalla kriget var på väg att upplösas och kunde inte förhindra de folkliga resningarna runt omkring i östra Europa. Den mest symboliska händelsen var när Berlinmuren togs över av folket och människor jublande klättrade upp på den. Den östtyska militären ingrep inte.

Nästa