Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 16

Grupp D

På nästa sida kommer du att få se 15 ord. Du ska läsa orden ett efter ett och avgöra om ordet passar in i luckan i meningen till höger.

Du behöver inte skriva ner det.

Sedan klickar du dig vidare direkt!

Nästa